Hopp til innhold

Det norske flysikkerhetsprogrammet

Hensikten med det norske flysikkerhetsprogrammet er å forbedre sikkerheten, fra et allerede høyt nivå.

Den første utgaven av det norske flysikkerhetsprogrammet ble signert i juni i 2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Et verktøy for bedre oversikt

Flysikkerhetsprogrammet beskriver hva flysikkerhetsarbeidet på myndighetsnivået i Norge består av og hvordan det er organisert. Det skal bidra til bedre oversikt, og dermed økt flysikkerhet. Regelverk og tilsyn er ikke tilstrekkelig med tanke på å forbedre flysikkerheten. Med flysikkerhetsprogrammet forplikter vi oss til å supplere med andre verktøy, som risikostyring. Hensikten med risikostyring er å identifisere de områdene der risikoen er størst og hvem som kan gjøre noe med det, slik at vi kan velge mer treffsikre tiltak.

Tett dialog

Dessuten sikrer programmet en enda tettere dialog med aktørene. I sum gir flysikkerhetsprogrammet en bedre styring med flysikkerheten i Norge.

Det skal være trygt å fly, og vi jobber hele tiden for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i luftfarten,

sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da programmet ble signert.

Initiativ fra FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO)

Initiativet til å innføre statlig flysikkerhetsprogram kommer fra FNs organisasjon for sivil luftfart, International Civil Aviation Organization (ICAO). Norge har allerede innført krav om at luftfartsorganisasjoner skal ha sikkerhetsstyringssystemer (Safety Management System, SMS), og søker en mer risikobasert tilnærming til myndighetsoppgavene.